ROZLICZENIE SEMESTRU ZIMOWEGO – WAŻNE!

DRODZY STYPENDYŚCI,

pamiętajcie o dostarczeniu do Fundacji – do 12 marca! – zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu semestru zimowego! Jest to warunek niezbędny do wypłaty stypendiów w semestrze letnim. 

STYPENDYŚCI POMOSTOWI – I ROK

Przypominamy o konieczności dostarczenia do Fundacji do 12 marca 2021 r. zaświadczenia z uczelni potwierdzającego zaliczenie I semestru studiów. Pod tym warunkiem będzie wypłacane stypendium w semestrze letnim, od marca do lipca.

Będziemy akceptować tylko takie zaświadczenia, na których znajdzie się adnotacja o zaliczonym semestrze, np: „student orzymał zaliczenie I semestru„, lub „semestr I zaliczony„, lub „student zdał egzaminy i uzyskał zaliczenia I semestru przewidziane programem studiów”. 
Można również przekazać do Fundacji kserokopię karty egzaminacyjnej z decyzją dziekana o zaliczeniu I semestru. Kserokopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Zaświadczenia informujące o zaliczeniu semestru (Uwaga! akceptujemy tylko pliki w formacie pdf) możecie przesłać do FEP mailem: styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl
Prosimy o nie przesyłanie zdjęć zaświadczeń – nie będą honorowane! Do skanowania tel. komórkowym polecamy CamScanner.

Jeżeli w Waszej uczelni obowiązuje tzw. rozliczenie roczne/sesja ciągła i zdobycie takiego zaświadczenia jest niemożliwe, mamy dla Was druk zobowiązania, który będziecie musieli podpisać, aby otrzymać stypendium pomostowe w II semestrze. Druk zobowiązania do pobrania tutaj.
Osoby podpisujące zobowiązanie muszą przesłać ten dokument do FEP tradycyjną pocztą.

Jeżeli nie zdaliście wszystkich egzaminów i macie poprawkę albo dług punktowy, nie martwcie się! Otrzymanie warunkowego zaliczenia I semestru lub przejście na II semestr z długiem punktowym NIE WYKLUCZA Was z dalszego udziału w programie. Stypendium w semestrze letnim może być dalej wypłacane pod warunkiem podpisania tzw. zobowiązania warunkowego – do pobrania tutaj.
Osoby podpisujące zobowiązanie muszą przesłać ten dokument do FEP tradycyjną pocztą.

Nieprzekazanie wymaganych zaświadczeń będzie skutkowało wstrzymaniem wypłaty stypendium.

Ponieważ wszystkie otrzymane zaświadczenia muszą być przez nas dokładnie sprawdzone, informujemy że wypłata stypendium za marzec nastąpi w ostatnich dniach marca.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 572 684 312 lub mail styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl

STYPENDYŚCI PRYMUSA – II ROK

Przypominamy o konieczności dostarczenia do Fundacji do 12 marca 2021 r. zaświadczenia z uczelni potwierdzającego zaliczenie III semestru studiów. Pod tym warunkiem będzie wypłacane stypendium w semestrze letnim, od marca do lipca.

Będziemy akceptować tylko takie zaświadczenia, na których znajdzie się adnotacja o zaliczonym semestrze, np: „student otrzymał zaliczenie III semestru”, lub „semestr III zaliczony”, lub ”student zdał egzaminy i uzyskał zaliczenia III semestru przewidziane programem studiów”.
Można również przekazać do Fundacji kserokopię karty egzaminacyjnej z decyzją dziekana o zaliczeniu III semestru. Kserokopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Zaświadczenia informujące o zaliczeniu semestru (Uwaga! akceptujemy tylko pliki w formacie pdf) możecie przesłać do FEP mailem: styp_II_rok@stypendia-pomostowe.pl 
Prosimy o nie przesyłanie zdjęć zaświadczeń – nie będą honorowane! Do skanowania tel. komórkowym polecamy CamScanner.

Jeżeli w Waszej uczelni obowiązuje tzw. rozliczenie roczne/sesja ciągła i zdobycie takiego zaświadczenia jest niemożliwe, mamy dla Was druk zobowiązania, który będziecie musieli podpisać, aby otrzymać stypendium pomostowe w IV semestrze. Druk zobowiązania do pobrania tutaj. Wraz ze zobowiązaniem należy przesłać do FEP zaświadczenie z uczelni o aktualnym statusie studenta.
Osoby podpisujące zobowiązanie muszą przesłać ten dokument do FEP tradycyjną pocztą.

Jeżeli nie zdaliście wszystkich egzaminów i macie poprawkę albo dług punktowy, nie martwcie się! Otrzymanie warunkowego zaliczenia III semestru lub przejście na IV semestr z długiem punktowym NIE WYKLUCZA Was z dalszego udziału w programie. Stypendium w semestrze letnim może być dalej wypłacane pod warunkiem podpisania tzw. zobowiązania warunkowego – do pobrania tutaj. Wraz ze zobowiązaniem należy przesłać do FEP zaświadczenie z uczelni o aktualnym statusie studenta.
Osoby podpisujące zobowiązanie muszą przesłać ten dokument do FEP tradycyjną pocztą.

Nieprzekazanie wymaganych zaświadczeń będzie skutkowało wstrzymaniem wypłaty stypendium.

Ponieważ wszystkie otrzymane zaświadczenia muszą być przez nas dokładnie sprawdzone, informujemy że wypłata stypendium za marzec nastąpi w ostatnich dniach marca.

W razie pytań prosimy o kontakt: styp_II_rok@stypendia-pomostowe.pl

STYPENDYŚCI KORPORACYJNI – III I IV ROK

Przypominamy o konieczności dostarczenia do Fundacji do 12 marca 2021 r. zaświadczenia z uczelni potwierdzającego zaliczenie semestru zimowego studiów. Pod tym warunkiem będzie wypłacane stypendium w semestrze letnim, od marca do lipca.

Będziemy akceptować tylko takie zaświadczenia, na których znajdzie się adnotacja o zaliczonym semestrze, np: „student otrzymał zaliczenie … semestru”, lub „semestr … zaliczony”, lub ”student zdał egzaminy i uzyskał zaliczenia … semestru przewidziane programem studiów”.
Można również przekazać do Fundacji kserokopię karty egzaminacyjnej z decyzją dziekana o zaliczeniu semestru. Kserokopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Zaświadczenia informujące o zaliczeniu semestru (Uwaga! akceptujemy tylko pliki w formacie pdf) ​możecie przesłać do FEP mailem: styp_III_IV_rok@stypendia-pomostowe.pl
Prosimy o nie przesyłanie zdjęć zaświadczeń – nie będą honorowane! Do skanowania tel. komórkowym polecamy CamScanner.

Jeżeli w Waszej uczelni obowiązuje tzw. rozliczenie roczne/sesja ciągła i zdobycie takiego zaświadczenia jest niemożliwe, mamy dla Was druk zobowiązania, który będziecie musieli podpisać, aby otrzymać stypendium pomostowe w II semestrze. Aby otrzymać druk zobowiązania skontaktuj się z nami mailowo: styp_III_IV_rok@stypendia-pomostowe.pl
Osoby podpisujące zobowiązanie muszą przesłać ten dokument do FEP tradycyjną pocztą. Wraz ze zobowiązaniem należy przesłać do FEP zaświadczenie z uczelni o aktualnym statusie studenta.

Jeżeli nie zdaliście wszystkich egzaminów i macie poprawkę albo dług punktowy, nie martwcie się! Otrzymanie warunkowego zaliczenia I semestru lub przejście na II semestr z długiem punktowym NIE WYKLUCZA Was z dalszego udziału w programie. Stypendium w semestrze letnim może być dalej wypłacane pod warunkiem podpisania tzw. zobowiązania warunkowego.  Aby otrzymać druk zobowiązania skontaktuj się z nami mailowo: styp_III_IV_rok@stypendia-pomostowe.pl
Osoby podpisujące zobowiązanie muszą przesłać ten dokument do FEP tradycyjną pocztą. Wraz ze zobowiązaniem należy przesłać do FEP zaświadczenie z uczelni o aktualnym statusie studenta.

Nieprzekazanie wymaganych zaświadczeń będzie skutkowało wstrzymaniem wypłaty stypendium.

Ponieważ wszystkie otrzymane zaświadczenia muszą być przez nas dokładnie sprawdzone, informujemy że wypłata stypendium za marzec nastąpi w ostatnich dniach marca.

W razie pytań prosimy o kontakt: styp_III_IV_rok@stypendia-pomostowe.pl.

STYPENDYŚCI JĘZYKOWI

Przypominamy o konieczności dostarczenia do Fundacji do 12 marca 2021 r. zaświadczenia z uczelni potwierdzającego zaliczenie semestru zimowego studiów. Pod tym warunkiem kontynuowana będzie wypłata stypendium językowego w semestrze letnim (celem finansowania kursu językowego). Stypendyści językowi przesyłają zaświadczenia o zaliczeniu semestru mailowo, na adres: styp_jezykowe@stypendia-pomostowe.pl 
Uwaga! akceptujemy tylko pliki w formacie pdf. Prosimy o nie przesyłanie zdjęć zaświadczeń – nie będą honorowane! Do skanowania tel. komórkowym polecamy CamScanner.

Akceptujemy zaświadczenia, na których znajduje się adnotacja o zaliczonym semestrze, np.: „otrzymał/a zaliczenie semestru (należy wskazać który …) w roku akademickim 2020/21”, lub „semestr (należy wskazać który….) w roku akademickim 2020/21, zaliczony”, lub ”student/ka zdał/a egzaminy przewidziane programem studiów i uzyskał/a zaliczenie ( należy wskazać którego…) semestru  w roku akademickim 2020/21”.

Jeżeli w Waszej uczelni obowiązuje tzw. rozliczenie roczne/sesja ciągła i zdobycie takiego zaświadczenia jest niemożliwe, konieczne będzie podpisanie zobowiązania. Druk zobowiązania otrzymacie w indywidualnej korespondencji mailowej, sygnalizując taką potrzebę i pisząc na adres: styp_jezykowe@stypendia-pomostowe.pl
Podpisane zobowiązanie należy odesłać do Fundacji pocztą tradycyjną. Wraz ze zobowiązaniem należy przesłać do FEP zaświadczenie z uczelni o aktualnym statusie studenta.

Nieprzekazanie wymaganych zaświadczeń będzie skutkowało wstrzymaniem wypłaty stypendium (tj. wstrzymaniem finansowania II semestru kursu językowego).

W razie pytań, prosimy o kontakt: tel. 789 204 896 lub pod adresem: styp_jezykowe@stypendia-pomostowe.pl 

W razie pytań prosimy o kontakt z Fundacją.