Publikacja konferencyjna „Naukowy Start”

Z radością prezentujemy naszą najnowszą publikację – wydawnictwo konferencyjne „Naukowy Start 2018”.

Jest ono owocem III Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji „Naukowy Start”, która odbyła się w 2018 roku w Łodzi. Zawiera referaty stypendystów pomostowych i wolontariuszy programu Projektor – wolontariat studencki, którzy wzięli czynny udział w konferencji. Podczas spotkania zaprezentowano 38 wystąpień, z których 19 opublikowanych jest w niniejszym wydawnictwie. Tematyka prezentacji była bardzo różnorodna – od problematyki ekonomiczno-społecznej przez zagadnienia dotyczące kondycji jednostki i rozwijania kompetencji po nauki ścisłe.

Gratulujemy wszystkim autorom i zapraszamy do lektury:

O konferencji

Konferencje „Naukowy Start” to konferencje organizowane przy udziale i dla stypendystów pomostowych – studentów wszystkich lat studiów i absolwentów, niezależnie od doświadczenia naukowego i konferencyjnego.

Wydarzenie jest okazją do spotkania się stypendystów z różnych uczelni, rejonów kraju i kierunków studiów oraz lepszego poznania się i tworzenia sieci kontaktów. Podstawowym celem konferencji jest  podzielenie się zainteresowaniami i wynikami pierwszych badań naukowych, interdyscyplinarna wymiana wiedzy i wzajemna inspiracja, wzbogacenie warsztatu autora pracy naukowej, rozwój umiejętności prezentacji wyników własnej pracy badawczej.

III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Stypendystów Pomostowych „Naukowy Start” odbyła się 1-2 czerwca 2018 r. w Łodzi. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy uczestników Programu Stypendiów Pomostowych i wolontariuszy programu „Projektor – wolontariat studencki”, zgromadziła prawie 90 osób zainteresowanych szeroko pojętym tematem rozwoju naukowego i osobistego.