Program stypendialny Klasa dla zdolnych ósmoklasistów

Ruszyła rekrutacja do programu stypendialnego „Klasa” Fundacji BNP Paribas. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych mogą zgłaszać się do tegorocznej – dziewiętnastej już – edycji programu.

Fundacja zapewni możliwość nauki w renomowanych liceach w kraju pięćdziesięciu zdolnym, młodym ludziom z mniejszych miejscowości i wsi. Rekrutacja trwa do 15 kwietnia 2021 roku.

„Klasa” to autorski program stypendialny skierowany do młodych ludzi, którzy chcieliby kontynuować naukę w najlepszych liceach w jednym z 5 miast akademickich w Polsce. W programie uczestniczą renomowane szkoły z Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Gdyni i Szczecina.

Uczestnicy programu otrzymują:

  • pełne wsparcie finansowe w trakcie 4-letniej nauki w liceum (m.in. pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych, stałą opiekę wychowawcy i pedagogów),
  • stypendium finansowe na I roku studiów,
  • udział w integracyjnym obozie językowym oraz letnim obozie stypendystów,
  • wsparcie działań wolontariackich i dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów „Klasy”.

Program skierowany jest do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, którzy:

  • dobrze się uczą – średnia po I semestrze ósmej klasy podstawowej powyżej 4,5 i/lub posiadają tytuł laureata/finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego i/lub posiadają inne osiągnięcia naukowe, artystyczne, społeczne,
  • pochodzą ze wsi i miejscowości do 100 tys. mieszkańców,
  • znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (dochód nieprzekraczający 1200 zł na osobę w rodzinie),
  • otrzymają rekomendację dyrektora szkoły lub wychowawcy,
  • mają ponadprzeciętną motywację i angażują się społecznie.

Więcej informacji o programie oraz o rekrutacji – na stronie Fundacji BNP Paribas.