Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo w Stoczni”

Ogłaszamy nowy Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo w Stoczni”, który ma na celu zachęcenie wyróżniających się studentów do poszerzenia wiedzy oraz aktywnego uczestnictwa w rozwoju młodego pokolenia naukowców.

Stypendyści Programu będą mieli okazję pogłębiać swoje zainteresowania naukowe w Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, gdzie będą uczestniczyli w realizacji projektu badawczego wybranego spośród projektów/tematów badawczych przedstawionych przez „Stocznię”. Stypendium ma charakter naukowo-praktyczny i umożliwia poszerzenie wiedzy o praktyczne umiejętności badawcze i projektowe.

Więcej informacji o Programie znajduje się na podstronie Stypendia doktoranckie.