Praktyki letnie w Kongresie USA dla stypendystów pomostowych

Drodzy Stypendyści!

Przedstawiamy Wam bardzo ciekawą i prestiżową propozycję stażu – macie szansę na zdobycie praktyk letnich w Kongresie Stanów Zjednoczonych! Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości kontynuuje współpracę z Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF), dzięki czemu stypendyści pomostowi wszystkich lat studiów mogą ubiegać się o praktyki letnie w Kongresie USA.

Trwa rekrutacja do tegorocznej edycji programu. Aplikacje przyjmowane są wyłącznie on-line poprzez formularz umieszczony na stronie TFLF: http://transatlanticforum.org/apply/
Aplikacje można składać do 13 marca 2020 r.

O udział w praktykach mogą ubiegać się obywatele RP, którzy są studentami polskiej lub zagranicznej uczelni i nie ukończyli 26 roku życia. Idealni kandydaci powinni być proaktywni i zaangażowani w działalność zarówno studencką, jak i dodatkową. Wolontariat i doświadczenie w sektorze NGO będzie uznane za dodatkowy atut kandydata. Wybrani do drugiego etapu kandydaci będą mieli szansę zaprezentować się w czasie egzaminu ustnego w Warszawie w pierwszą sobotę kwietnia. Profile najlepszych kandydatów zostaną polecone przez komisję selekcyjną osobom nadzorującym staże w biurach poszczególnych Partnerów programu w Waszyngtonie. Praktyki odbywają się w biurach w Senacie i Izbie Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych.

Program to nie tylko praca w biurach parlamentarnych, ale też wizyty w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, think tankach czy polskich placówkach dyplomatycznych. Wszystko zaś po to, by dać jak najwięcej szans zdolnym młodym ludziom na zobaczenie różnych obszarów działalności publicznej, w jaką mogą się zaangażować w przyszłości.

Praktyki trwają 6-8 tygodni i organizowane są w okresie sierpień-październik.

Staż jest bezpłatny. Koszty programu stażowego (wiza do USA, przelot samolotem w obie strony, zakwaterowanie) pokrywają w całości organizatorzy programu. Stażyści otrzymują również od organizatorów kieszonkowe. W przypadku podopiecznych FEP, koszty związane z odbyciem stażu w Kongresie Stanów Zjednoczonych zostaną pokryte przez FEP z grantu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

UWAGA: Stypendystów FEP prosimy o zaznaczenie w CV, że są podopiecznymi Fundacji!

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny na stronie: http://transatlanticforum.org/

Organizatorem programu praktyk jest Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF), instytucja powołana by umożliwić najzdolniejszym polskim studentom odbycie stażu w biurach prominentnych przedstawicieli władzy ustawodawczej w Waszyngtonie. W 2019 roku odbyła się czwarta edycja programu.

Jak dotąd z programu skorzystało już 30 polskich studentów z Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Lublina czy Łodzi, ale także z uczelni brytyjskich czy amerykańskich. W trzech edycjach programu (2017 r., 2018 r., 2019 r.) uczestniczyła trójka stypendystów pomostowych, którzy odbyli praktyki w biurach amerykańskich kongresmenów: Petersa Roskama, Marcy Kaptur oraz w biurze senatora Johna Boozmana.

Zapraszamy do lektury:
relacji stypendysty Przemysława 
ze stażu odbytego w 2019 r.
relacji stypendystki Eweliny ze stażu odbytego w 2018 r.
relacji stypendysty Bogdana ze stażu odbytego w 2017 r.