PONAD TYSIĄC STYPENDIÓW POMOSTOWYCH DLA STUDENTÓW

Ponad tysiąc studentów otrzymuje w bieżącym roku akademickim stypendia na studia w Programie Stypendiów Pomostowych, w tym ponad sześćset osób na pierwszy rok nauki. W ciągu 19 lat działania programu już 17 tysięcy młodych ludzi otrzymało wsparcie finansowe na studiach.

Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, dzięki któremu zdolna, niezamożna młodzież ze wsi i małych miejscowości otrzymuje stypendia na I rok i dalsze lata studiów. Program, zainicjowany w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, jest aktualnie jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce.

Stypendia pomostowe to ogromne wsparcie dla młodych i ambitnych osób, które chcą rozwijać się i kontynuować edukację na uczelniach wyższych w Polsce. Jest to wsparcie nie tylko finansowe, ale też merytoryczne, społeczne i szkoleniowe – mówi Martyna Kieliszek, stypendystka, studentka Politechniki Warszawskiej. – Dzięki programom stypendialnym stałam się osobą niezależną, podwyższyłam znajomość języka angielskiego, studiowałam za granicą i poszerzyłam swoje horyzonty. Szkolenia i warsztaty dla stypendystów pomostowych wprowadziły mnie w środowisko rynku pracy i pomogły stawać się jego częścią. Dzięki stypendiom pomostowym zdobyłam motywację do stawiania i realizowania własnych celów, pracy nad sobą, a także wiarę w swoje możliwości – dodaje stypendystka.

Stypendia pomostowe otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z dobrymi wynikami w nauce, którzy rozpoczynają I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych i spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Stypendium na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich. Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne do rozwijania późniejszej kariery zawodowej.

Dzięki Partnerom w roku akademickim 2020/21 mogliśmy przyznać ponad tysiąc stypendiów na wszystkie lata studiów, w tym ponad 600 na pierwszy rok nauki – mówi dr Zofia Sapijaszka, Prezes Zarządu FEP. Nasi stypendyści studiują w akademickich uczelniach publicznych w całej Polsce, na wielu różnych kierunkach.

„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano ponad 25 tysięcy różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 17 tysięcy na pierwszy rok studiów. Na realizację dziewiętnastu edycji programu jego Partnerzy przeznaczyli ponad 123 miliony zł.

Kolejna edycja programu ogłoszona zostanie na wiosnę 2021 r.

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Autor i Partner Strategiczny Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Partner Strategiczny Programu: Narodowy Bank Polski
Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas
Partnerzy: Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Patroni Medialni: Rzeczpospolita, Forum Akademickie, Perspektywy, dlaStudenta.pl