PIT ZA ROK 2017 – WAŻNA INFORMACJA

Drodzy Stypendyści,

Na Waszych indywidualnych kontach on-line, w bazie wniosków: www.wnioski.stypendia-pomostowe.pl, znajdą się do pobrania PIT-y za rok 2017. Informacja ta dotyczy wszystkich, którzy w roku 2017 otrzymywali stypendium pomostowe na I rok studiów, czyli aktualnych studentów I roku (stypendium w roku akademickim 2017/18) oraz II roku studiów (stypendium pomostowe w roku akademickim 2016/17).

Docierają do nas pytania o konieczność rozliczania się z urzędem skarbowym z otrzymanego stypendium, przedstawiamy więc krótkie wyjaśnienie:

Studenci I roku – otrzymaliście od nas PIT za 2017 rok z uwidocznionymi 3 ratami stypendium, które dostaliście w semestrze zimowym 2017 r. To, czy musicie rozliczać się ze stypendium z urzędem skarbowym  i złożyć w nim PIT zależy od Waszej sytuacji, od tego czy uzyskiwaliście inne dochody, czy rozliczacie się z rodzicem i od kilku innych zmiennych. Dlatego polecamy kontakt z Waszym US.

Studenci II roku – otrzymaliście od nas PIT za 2017 rok z uwidocznionymi 7 ratami stypendium pomostowego wypłacanego na pierwszym roku studiów. O to, czy musicie się rozliczać z urzędem skarbowym z otrzymywanego stypendium pomostowego dowiedzcie się w swoim US – zależy to od Waszej sytuacji, od tego czy uzyskiwaliście inne dochody, czy rozliczacie się z rodzicem i od kilku innych zmiennych.
Uwaga! Stypendium Prymus nie jest uwzględnione na formularzu PIT, ponieważ na mocy decyzji ministra jest ono nieopodatkowane.

Studenci III i IV roku – stypendia korporacyjne, podobnie jak stypendium Prymus, na mocy decyzji ministra są nieopodatkowane, nie rozliczacie ich, dlatego też nie dostaliście formularza PIT.

Stypendyści językowi – otrzymaliście PIT za rok 2017 z uwidocznionym stypendium językowym otrzymanym w 2017 r. To, czy musicie czy nie musicie rozliczać się z urzędem skarbowym ze stypendium i złożyć w nim PIT zależy od Waszej sytuacji, od tego czy uzyskiwaliście inne dochody, czy rozliczacie się z rodzicem i od kilku innych zmiennych. Dlatego polecamy kontakt z Waszym US.

Informacje dotyczące rozliczeń podatku można uzyskać również w Krajowej Informacji Skarbowej.