Nowy program stypendiów doktoranckich

Z radością ogłaszamy Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Narodowego Banku Polskiego. Zapraszamy studentów i doktorantów, którzy byli stypendystami pomostowymi, do aplikowania o stypendia na III stopień studiów. Wnioski on-line można składać do 10 października.

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Narodowego Banku Polskiego adresowany jest do osób, które były stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych (studenci objęci Programem Stypendiów Pomostowych podczas I roku studiów), a obecnie realizują studia III stopnia.

O stypendia naukowe w ramach tego programu, mogą się ubiegać doktoranci, którzy kształcą się w zakresie dyscypliny naukowej ekonomia i finanse i zostali przyjęci na stacjonarne studia doktoranckie w: polskich akademickich uczelniach publicznych lub w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej utworzonym na podstawie odrębnych przepisów albo na kształcenie w szkole doktorskiej oraz spełniają pozostałe warunki Programu.

Program jest realizowany w formie konkursu. Nagrodą są roczne stypendia naukowe w wysokości 18 000 zł.

Aplikacje on-line o stypendia można składać od 10 września do 10 października 2020 r., do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dostępne są na podstronie Stypendia doktoranckie/ Stypendia doktoranckie Narodowego Banku Polskiego