Konferencja Naukowy Start – nowy termin

Drodzy Stypendyści,

Zmieniamy termin konferencji NAUKOWY START.

V Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja NAUKOWY START, organizowana we współpracy ze Stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych i Wolontariuszami PROJEKTORa odbędzie się 5-7 listopada 2020 r. w Łodzi.

Wszystkie dotychczasowe zgłoszenia na konferencję automatycznie przenosimy na nowy termin. Można je edytować lub, jeśli termin z jakichś powodów jest niedogodny, wycofać. Mamy jednak nadzieję, że dla większości uczestników nowy termin będzie odpowiedni i spotkamy się wszyscy jesienią, w inspirującej jak zwykle atmosferze, aby wymienić się poglądami, wysłuchać ciekawych wystąpień studentów, debat i wykładów.

Wszystkich, którzy we wcześniejszym etapie zgłosili swój czynny udział w konferencji prosimy o dosyłanie abstraktów do 30.06.

Jeśli nie zdążyliście się zapisać na konferencję, a chcielibyście – zapraszamy! Zgłoszenia uczestników na konferencję są otwarte. Możecie wziąć udział czynny (wystąpienie z referatem) lub jako słuchacz. Wystąpienia z referatami przewidziane są na 15 minut: 10 minut prezentacji + 5 minut dyskusji.

Odeślijcie do 30.06 wypełniony formularz zgłoszenia mailem na adres: konferencja@fep.lodz.pl

W programie znajdą się m.in.: wystąpienia studentów, debata z udziałem uczestników konferencji, wykład ekspertów oraz warsztaty. Tradycyjnie odbędzie się również konkurs na najlepsze wystąpienie konferencyjne.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo będą miały osoby biorące udział czynny w konferencji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji wystąpień.

Wszystkim uczestnikom, Stypendystom i Wolontariuszom życzymy zdrowia, pogody ducha i siły. Niech nie opuszcza Was pozytywna energia!

Więcej informacji o poprzednich konferencjach studenckich znajdziecie w sekcji: Warsztat, konferencje, konkursy / Konferencje stypendystów pomostowych

Konferencja finansowana jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Tak było na Naukowym Starcie 2019: