Informacje dla stypendystów Prymusa i stypendiów korporacyjnych

Drodzy Stypendyści II roku oraz III i IV roku!
Prosimy sprawdźcie skrzynki mailowe – wysłaliśmy do Was wiadomości o przyznanym stypendium.

W wiadomościach e-mail, które otrzymaliście od  nas znajduje się informacja o przyznanym stypendium oraz opis formalności, których musicie dopełnić.

Dokumenty: umowa i Karta Stypendysty – udostępnione zostaną do pobrania na Waszych kontach stypendystów on-line:
28 listopadadla stypendystów Prymusa tj. II roku
30 listopadadla stypendystów korporacyjnych III i IV roku

Pamiętajcie, że macie czas na odesłanie do nas kompletu dokumentów do:
5 grudnia (liczy się data stempla pocztowego) – stypendyści Prymusa
7 grudnia (liczy się data stempla pocztowego) – stypendyści III i IV roku