Informacje dla stypendystów Prymusa i korporacyjnych PAFW

Drodzy Stypendyści!
Prosimy sprawdźcie skrzynki mailowe – wysłaliśmy do Was wiadomości o przyznanym stypendium.

W wiadomościach e-mail, które otrzymaliście od  nas znajduje się informacja o przyznanym stypendium oraz opis formalności, których musicie dopełnić.

Dokumenty:
umowa i Karta Stypendysty – udostępnione zostały do pobrania na Waszych kontach stypendystów on-line.

Pamiętajcie, że macie czas na odesłanie do nas kompletu dokumentów do 29 października! (liczy się data stempla pocztowego)