Dyplom z Marzeń 2021 – konkurs dla lokalnych NGO

Chcesz wspierać zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości oraz zostać Partnerem w Programie Stypendiów Pomostowych, dzięki któremu młodzi ludzie mogą uzyskać stypendium na I rok studiów? Zgłoś się do konkursu Dyplom z Marzeń!

Zapraszamy do współpracy lokalne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Konkurs Dyplom z Marzeń ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które dotąd nie brały udziału w Programie Stypendiów Pomostowych i chciałyby zostać Partnerami jego XX edycji, ogłoszonej w marcu 2021 r. 

Gromadząc 25% kosztu stypendium (w przypadku organizacji zlokalizowanych na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, tylko 9%), organizacja może stworzyć swoim kandydatom niepowtarzalną szansę udziału w rozbudowanym programie stypendialnym, w ramach którego młodzi ludzie mogą otrzymać stypendium na I rok studiów w wysokości 7000 zł (wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego), a także wsparcie finansowe podczas dalszej edukacji akademickiej.

W ramach Programu Stypendiów Pomostowych stypendysta, poza stypendium na I rok studiów, ma szansę uzyskać pomoc na kolejnych latach studiów. Na stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce czekają stypendia naukowe na starsze lata studiów, stypendia doktoranckie, językowe, a także dofinansowanie na studia zagraniczne czy oferty staży zagranicznych, już bez udziału finansowego OL.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane Organizacje Lokalne do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku i do zapoznania się z ofertą programu dla organizacji.

Formularz zgłoszenia do konkursu i pełne informacje dostępne są w zakładce: WSPÓŁPRACA  Z LOKALNYMI ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI/ Konkurs Dyplom z Marzeń

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 kwietnia 2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 789 204 896 lub pisząc na adres e-mail: fep@fep.lodz.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!!!

UWAGA!
Organizacje lokalne – dotychczasowi partnerzy Programu dostaną, po 12 kwietnia, zaproszenie do udziału w kolejnej edycji drogą mailową.

PARTNERZY

Konkurs jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.
Konkursem i całym Programem Stypendiów Pomostowych zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.