Dokumenty i ważne informacje dla stypendystów I roku

Drodzy Stypendyści!
Zapraszamy do przeczytania informacji ważnych dla stypendystów I roku!

Do wszystkich stypendystów, którzy otrzymali stypendium pomostowe na I rok studiów, wysłaliśmy wiadomości e-mail z ważnymi informacjami dotyczącymi otrzymanego stypendium, wraz z linkiem do PORADNIKA DLA STYPENDYSTÓW I ROKU.

Prosimy o uważne przeczytanie wiadomość e-mail oraz poradnika, bowiem informujemy w nich o wszystkich formalnościach, jakich należy dopełnić w związku z otrzymanym stypendium pomostowym.

Na Waszych kontach stypendystów on-line zostały udostępnione dokumenty do wypełnienia – informację o tym dostaliście również w wiadomości e-mail od nas.

Pamiętajcie, że macie czas na odesłanie do nas dokumentów do 17 listopada (liczy się data stempla pocztowego).

Prosimy, nie przesyłajcie do Fundacji osobno zaświadczeń z dziekanatu o rozpoczęciu studiów. Skompletowane dokumenty – umowę w 2 egz. i zaświadczenie należy odesłać razem, po wypełnieniu ankiety i Karty Stypendysty w systemie online.

Szczegółowe informacje znajdziecie w mailu i w PORADNIKU.