Dokumenty dla stypendystów Prymusa i stypendiów korporacyjnych

Drodzy Stypendyści II roku oraz III i IV roku!
Informujemy, że na Waszych kontach stypendystów on-line zostały udostępnione dokumenty do pobrania.

W wiadomościach e-mail, które otrzymaliście od  nas znajduje się opis formalności, których musicie musicie dopełnić.

Pamiętajcie, że macie czas na odesłanie do nas kompletu dokumentów do 28 października (liczy się data stempla pocztowego).