Dokumenty dla stypendystów I roku

Drodzy Stypendyści I roku!
Informujemy, że na Waszych kontach stypendystów on-line zostały udostępnione dokumenty do pobrania.

W wiadomościach e-mail, które otrzymaliście od  nas znajduje się opis formalności, których musicie musicie dopełnić – prosimy o uważne przeczytanie informacji w mailu!

Pamiętajcie, że macie czas na odesłanie do nas kompletu dokumentów do 31 października (liczy się data stempla pocztowego).