Dokumenty dla organizacji lokalnych

Szanowni Państwo! Opublikowaliśmy dokumenty dla Organizacji lokalnych: sprawozdanie po XVIII edycji Programu oraz wniosek o dofinansowanie z Fundacji Wspomagania Wsi dla Organizacji uczestniczących w rozpoczynającej się, XIX edycji Stypendiów Pomostowych.

W zakładce Współpraca z lokalnymi organizacjami / Dokumenty dla organizacji zamieszczony został formularz sprawozdania dla Organizacji, które uczestniczyły w XVIII edycji Stypendiów Pomostowych.

Uprzejmie prosimy wszystkie Organizacje, które uczestniczyły w Programie, o wypełnienie i odesłanie sprawozdania do FEP do 15 września 2020 r. Dokumenty (zeskanowane, podpisane) można wysłać elektronicznie na adres mailowy: fep@fep.lodz.pl

Dla organizacji uczestniczących w rozpoczynającej się, XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w zakładce Dokumenty dla organizacji zamieszczony jest wniosek o dofinansowanie z Fundacji Wspomagania Wsi.
Wzorem lat ubiegłych, prosimy Organizacje, które mogą starać się o dofinansowanie FWW, o odesłanie wniosku razem z kompletem dokumentów kandydatów na stypendystów do siedziby Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.