Dofinansowanie dla organizacji lokalnych

Fundacja Wspomagania Wsi oferuje dofinansowanie stypendiów pomostowych w XVII edycji programu. Oferta skierowana jest do uprawnionych organizacji lokalnych  biorących udział w Programie Stypendiów Pomostowych.

Lokalne organizacje pozarządowe uczestniczące w XVII edycji PSP, mogą ubiegać się o dofinansowanie z Fundacji Wspomagania Wsi, według następującego wzorca:

 Organizacje Lokalne  zlokalizowane na terenach wiejskich i  w miastach do 20 tysięcy mieszkańców:

  • dofinansowanie w wysokości 20% kosztu stypendium – laureaci tegorocznej edycji konkursu Dyplom z Marzeń  (2018r.),
  • dofinansowanie w wysokości 16% kosztu stypendium – pozostałe OL.

Udział wszystkich organizacji lokalnych, zlokalizowanych na terenach wiejskich i  w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców, wynosi 25% kosztu stypendium.

Wniosek o dofinansowanie dostępny jest do pobrania w dziale Współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi / Dokumenty dla organizacji lokalnych

Zamieszczone jest tam również formularz sprawozdania dla organizacji, które uczestniczyły w XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych.

Szczegółowe informacje dla organizacji lokalnych znajdują się w sekcji Współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi