Ciekawe propozycje stażowe

Drodzy stypendyści,
przedstawiamy Wam kilka ciekawych ofert stażowych: staże Prezesa NBP, praktyki w Trybunale Obrachunkowym UE, stypendia Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. tłumaczeń oraz program wymiany studentów Polska – Tajlandia.

STAŻE PREZESA NBP

Płatne staże w Narodowym Banku Polskim dla absolwentów uczelni krajowych i zagranicznych. Osoby zakwalifikowane na staż otrzymają umowę o pracę na czas określony, możliwość konsultacji z ekspertami NBP i rozwoju zawodowego w trakcie szkoleń, świadczenia socjalne oraz pakiet medyczny. Wynagrodzenie zasadnicze za staż ma wynosić nie mniej niż 2300 zł netto.

Wymagania:

 • ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość i pokrewne),
 • wysoka średnia ocen ze studiów,
 • biegłe posługiwanie się komputerem, w tym praktyczna znajomość pakietu Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • gotowość do pozyskiwania nowej wiedzy i kompetencji zawodowych,
 • otwartość na realizację zadań wymagających współpracy zespołowej.

Dodatkowym atutem będzie znajomość programów matematycznych i ekonometrycznych. Istnieje możliwość aplikowania na staż przez cudzoziemców, wymagana jest jednak biegła znajomość języka polskiego.

Termin aplikowania: 10 września 2017 r.

Więcej: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/staze/2018/staze.html

PRAKTYKI W TRYBUNALE OBRACHUNKOWYM

Trybunał Obrachunkowy jest jedną z instytucji monitorujących UE. Ma prawo sprawdzić pod względem finansowym każde ciało lub osobę zarządzającą lub otrzymującą fundusze wspólnotowe. Trybunał sprawdza instytucje wspólnotowe, władze krajowe, regionalne i lokalne oraz ostatecznych odbiorców pomocy wspólnotowej. Trybunał Obrachunkowy organizuje praktyki z zakresu swojej działalności. Mogą one być płatne (1120 euro na miesiąc) lub niepłatne. Trwają maksymalnie pięć miesięcy (3, 4 lub 5 miesięcy). Ze względu na ograniczone środki przeznaczone w budżecie na ten cel, liczba płatnych praktyk jest ograniczona.

Kandydaci ubiegający się o praktyki powinni:

 • Być obywatelami państw członkowskich UE;
 • Posiadać stopień uniwersytecki lub dyplom upoważniający do uzyskania kategorii A, lub
 • Ukończyć co najmniej cztery semestry studiów uniwersyteckich z zakresu obejmującego działania Trybunału;
 • Wykazać się chęcią zdobycia praktycznego doświadczenia z zakresu działalności jednego z sektorów Trybunału Obrachunkowego;
 • Wykazać się solidną znajomością jednego oficjalnego języka UE;
 • Wykazać się dostateczną znajomością przynajmniej jeszcze jednego oficjalnego języka UE;
 • Kandydaci, którzy już odbyli praktyki w Trybunale Obrachunkowym, nie będą brani pod uwagę.

Każdego roku dostępne są trzy terminy zgłaszania aplikacji na praktyki, najbliższy to: 1 września

Więcej informacji: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx

STYPENDIA DYREKCJI KOMISJI EUROPEJSKIEJ DS. TŁUMACZEŃ USTNYCH I KONFERENCJI

O stypendia mogą się ubiegać studenci wszystkich dyscyplin przyjętych na studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń ustnych oferowanych przez renomowane uniwersytety lub instytucje kształcenia wyższego. Pomyślnie ukończone, zapewnią kwalifikacje umożliwiające pracę w charakterze profesjonalnego tłumacza konferencyjnego, zarówno konsekutywnego, jak i symultanicznego.

Kryteria:

 • Obywatelstwo jednego z 28 państw członkowskich UE lub jednego z państw wstępujących lub kandydujących (Albania, Turcja, Republika Macedonii, Serbia, Czarnogóra);
 • Dyplom uniwersytecki lub jego ekwiwalent lub ostatni rok studiów prowadzących do uzyskania dyplomu uniwersyteckiego lub jego ekwiwalentu;
 • Doskonała znajomość języka ojczystego i perfekcyjna znajomość:
  • przynajmniej jednego z następujących języków UE: angielski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, włoski) i
  • jednego lub więcej języków nowych państw członkowskich: bułgarski, czeski, estoński, litewski, duński, fiński, grecki, irlandzki, szwedzki, łotewski, maltański, polski, słowacki, słoweński, rumuński, węgierski lub państw kandydujących (chorwacki, turecki, macedoński, islandzki, czarnogórski i serbski).
 • Doskonała znajomość dwóch języków (poziom języka ojczystego), z których jeden jest językiem opisanym w punkcie 1.a,  a drugi językiem opisanym w punkcie 1.b.
 • Doskonała znajomość języka czynnego i perfekcyjna przynajmniej dwóch języków opisanych w punkcie 1.a.
 • osoby, które aplikowały bądź zamierzają aplikować na studia podyplomowe/uzupełniające z zakresu tłumaczeń konferencyjnych w roku akademickim 2017/18 – na renomowanym uniwersytecie bądź instytucji kształcenia wyższego.

Wysokość stypendium dla studiujących w państwach członkowskich wynosi 2400 euro, a dla studiujących w krajach wstępujących/ kandydujących – 1600 euro.

Preferowani będą kandydaci: znający języki najbardziej odpowiadające bieżącym potrzebom DG ds. Tłumaczeń, szczególnie kandydaci znający oficjalne języki UE, określone jako szczególnie poszukiwane oraz języki krajów kandydujących. Pod ocenę będzie brana zarówno znajomość języków oraz inne kwalifikacje i doświadczenia.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2017 r.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/interpretation-bursaries/index_en.htm

DUO – Thailand 2018 Fellowship Programme (rok akademicki 2017/2018)

Duo – Thailand jest programem wymiany studenckiej pomiędzy Azją i Europą odbywającym się na zasadzie 1:1 (jeden student wyjeżdżający do jednego studenta przyjeżdżającego). Studenci otrzymują wspólnie stypendium (w wysokości do 800 euro miesięcznie w przypadku europejskiego studenta) na czas 4 miesięcy (jeden semestr). Programy stypendialne DUO są inicjatywą proponowaną przez ASEM, w związku z czym rekomendujemy możliwie szeroki udział polskich studentów w tej wymianie.Uczestnictwo polskich studentów będzie dla nich ciekawym i ważnym doświadczeniem, a także przyczyni się do wzmocnienia współpracy pomiędzy polskimi i tajskimi i uczelniami.

Termin składania wniosków – do 31 sierpnia 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie programu:

http://www.asemduo.org/07_news/content.php?table=bbs_01&multi=bbs_news&idx=125&visited=26466&page=1&startpage=1&search_1=&keyword_1=&list_file=index.php