Ogłaszamy Konkurs Dyplom z Marzeń

Zapraszamy do współpracy lokalne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Jeżeli chcesz wspierać zdolnych maturzystów ze wsi i z małych miast oraz zostać Partnerem w Programie Stypendiów Pomostowych, zgłoś się do konkursu Dyplom z Marzeń!

Uczestnicząc w Programie stwarzasz swoim podopiecznym niepowtarzalną szansę zaistnienia w systemie stypendialnym, w ramach którego młodzi ludzie mogą otrzymać stypendium na I rok studiów w wysokości 5.000 zł (wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 złotych), a także wsparcie finansowe podczas dalszej edukacji akademickiej.

Zapraszamy organizacje, które chciałyby dołączyć do koalicji NGO uczestniczących
Programie Stypendiów Pomostowych
i będą po raz pierwszy współpracować w jego ramach.

Konkurs Dyplom z Marzeń ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które dołączą do koalicji partnerów w kolejnej edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Zapraszamy wszystkie zainteresowane Organizacje Lokalne do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku. Gromadząc 25% kosztu stypendium (w przypadku organizacji zlokalizowanych na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, tylko 5%), możesz stworzyć swoim kandydatom niepowtarzalną szansę udziału w systemie stypendialnym.

W ramach Programu Stypendiów Pomostowych stypendysta, poza stypendium na I rok studiów, ma szansę uzyskać pomoc na kolejnych latach studiów. Na najlepszych czekają stypendia naukowe, doktoranckie, a także dofinansowanie na studia zagraniczne oraz oferty staży zagranicznych, już bez udziału finansowego OL.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2018 roku.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Współpraca z lokalnymi organizacjami / Konkurs Dyplom z Marzeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 632 59 91 lub pisząc na adres e-mail: fep@fep.lodz.pl

Organizacje lokalne – dotychczasowi partnerzy Programu dostali zaproszenie do udziału w nowej edycji w ostatnich dniach.

PARTNERZY

Konkurs jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.
Konkursem i całym Programem Stypendiów Pomostowych zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.