Rusza program stypendiów doktoranckich PAFW „PhDo”

Ogłaszamy Program Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”, skierowany do doktorantów wszystkich dziedzin nauki, którzy podejmą współpracę rozwojowo-badawczą ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce.

Program jest realizowany w formie konkursu, nagrodą są roczne stypendia naukowe w wysokości 18 000 zł.

Program zakłada współpracę badawczą i rozwojową stypendystów, powiązaną z tematem rozprawy doktorskiej, ze wskazaną przez nich organizacją pozarządową działającą w Polsce. Współpraca musi stanowić istotny element pracy naukowej, a jej efekty muszą prowadzić do nowych, zmienionych lub ulepszonych rozwiązań mających zastosowanie w działalności wybranej organizacji, trzeciego sektora (sektora organizacji pozarządowych) i/lub w sferze działań obywatelskich.

Wnioski o stypendium należy składać on-line, do 19 października 2017 r., do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na podstronie Stypendia doktoranckie / Stypendia doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”.