Aplikuj o stypendium na II rok studiów!

Z radością ogłaszamy

XV EDYCJĘ KONKURSU PRYMUS

o stypendia na II rok studiów.

Na studentów – stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych (studentów objętych Programem podczas I roku studiów), którzy osiągną po I roku studiów najlepsze wyniki w nauce, czekają stypendia na II rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy w trakcie roku akademickiego 2017/2018.

Aplikacja on-line do składania wniosków o stypendia aktywna będzie od 15 czerwca do 31 lipca 2017 r. do godz.16.00. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można znaleźć na podstronie Stypendia na II rok.

Zapraszamy!

Konkursem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Fundatorami stypendiów w Konkursie są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski.