Terminarz

Terminarz nowej edycji konkursu Dyplom z Marzeń (2018/2019) zostanie zamieszczony po jej ogłoszeniu ma wiosnę 2018 r.
Poniższe informacje odnoszą się do edycji 2017/18.

 

Terminarz edycji 2017/218:
11 kwietnia 2017 ogłoszenie XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych
18 kwietnia 2017 ogłoszenie XII edycji konkursu Dyplom z Marzeń dla organizacji lokalnych i grup nieformalnych
5 maja 2017 nadsyłanie zgłoszeń do konkursu Dyplom z Marzeń
do 10 czerwca 2017 rozstrzygnięcie konkursu Dyplom z Marzeń i wyłonienie organizacji, które zostaną włączone do udziału w XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych
czerwiec 2017 organizacje lokalne rozpoczynają rekrutację kandydatów do XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych
czerwiec/lipiec 2017 szkolenie dla laureatów XII edycji konkursu Dyplom z Marzeń
3 lipca 2017 otwarcie formularzy aplikacyjnych on-line dla kandydatów do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych
18 sierpnia 2017 zamknięcie aplikacji on-line dla kandydatów do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych
25 sierpnia 2017 ostateczny termin składania przez kandydatów dokumentów do udziału w Programie, w siedzibie organizacji lokalnej, od której otrzymali rekomendację (wydrukowany z systemu wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami)
do 1 września 2017 weryfikacja prawidłowości złożonych przez kandydatów dokumentów w OL oraz przekazanie ich do FEP wraz z protokołem posiedzenia lokalnej komisji stypendialnej
do 9 października 2017 ogłoszenie listy stypendystów przez FEP
październik 2017 podpisanie umów z organizacjami lokalnymi
październik/listopad 2017 doroczne spotkanie stypendystów, inaugurujące XVI edycję Programu Stypendiów Pomostowych; wręczenie dokumentów potwierdzających przyznanie stypendiów
październik 2017 – lipiec 2018 wypłata stypendiów
sierpień 2018 nadsyłanie sprawozdań z realizacji XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych przez organizacje lokalne