Konkurs Dyplom z Marzeń

Konkurs Dyplom z Marzeń skierowany jest do lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które prowadzą programy stypendialne dla swoich społeczności lokalnych i chciałyby dołączyć do koalicji organizacji uczestniczących w Programie Stypendiów Pomostowych.
Obok organizacji, które współpracują z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości od lat, w Programie uczestniczą także laureaci kolejnych edycji konkursu Dyplom z Marzeń. Dzięki tej inicjatywie aktywne środowiska lokalne uzyskują pomoc materialną i doradczą, a kolejna grupa młodych, zdolnych ludzi pochodzących z niezamożnych rodzin ma szansę kontynuowania nauki na studiach.

Konkurs organizowany jest każdego roku na wiosnę, dzięki wspólnej inicjatywie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

Oferta dla organizacji lub grup nieformalnych

Organizatorzy Programu oferują organizacjom i grupom uczestniczącym w Programie:

  • Umieszczenie kandydatów lokalnych organizacji pozarządowych w systemie stypendialnym, w ramach którego stypendysta otrzymuje stypendium na I rok studiów w wysokości 5000 zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 złotych; najlepsi stypendyści mogą ubiegać się o stypendium na II rok w tej samej wysokości, stypendia na kolejne lata studiów, stypendium na studia zagraniczne, doktoranckie, a nawet staże za granicą oraz stypendia językowe. Zapewnienie stypendystom wszystkich potrzebnych informacji na temat możliwości uzyskania stypendiów z innych źródeł, kredytów studenckich oraz innej pomocy materialnej, możliwość udziału w warsztatach;
  • Sfinansowanie 75% kosztu stypendium na I rok studiów (o dodatkowe 20% dofinansowania będą mogły ubiegać się uprawnione organizacje ze wsi i małych miast w Fundacji Wspomagania Wsi);
  • Udział w szkoleniach oraz konferencjach na temat realizacji programów stypendialnych dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, szczególnie uczestniczących w Programie po raz pierwszy;
  • Wsparcie organizacyjne i merytoryczne w trakcie realizacji Programu;
  • Pełną obsługę procesu wypłaty stypendiów.