Konferencje stypendystów pomostowych

II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Stypendystów Pomostowych „Naukowy Start. Droga do rozwoju – naukowego i nie tylko”, która odbyła się w Łodzi w dniach 3-4 czerwca 2016 roku, zgromadziła ponad 100 uczestników – byłych i obecnych stypendystów pomostowych, zainteresowanych szeroko pojętym tematem rozwoju naukowego i osobistego.

Pierwszego dnia konferencji  stypendyści wysłuchali panelu eksperckiego, na którym wystąpili: dr Katarzyna Maniszewska, prof. dr hab. Marek Wroński i prof. dr hab. Ryszard Kleszcz oraz wystąpień stypendystów, którzy zaprezentowali rezultaty swojej dotychczasowej pracy naukowej, wyniki badań, podzielili się swoimi zainteresowaniami naukowymi i pasjami. Dzień zakończył się spotkaniem z wolontariuszami – przedstawicielami programu Projektor – wolontariat studencki, którzy z wielką pasją opowiedzieli o tym, czemu warto angażować się w działania społeczne.

Drugi dzień konferencji to ciąg dalszych ciekawych wystąpień prelegentów – stypendystów oraz ciekawe i inspirujące warsztaty w grupach dotyczące stylu wypowiedzi naukowej, poprowadzone przez dr Aleksandrę Pawlik oraz urzeczywistniania pomysłów, poprowadzone przez blogera, start-up’owca i podróżnika, Kamila Bąbla.

Zapraszamy do przeczytania relacji z konferencji!
Szczegółowy program konferencji dostępny jest do pobrania tutaj.

Udział w konferencji był dla uczestników bezpłatny, koszty zakwaterowania i wyżywienia pokryła Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Referaty stypendystów opublikowane zostaną w specjalnym wydawnictwie konferencyjnym.
Prace sprawdzone zostały w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl


I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców „Naukowy Start” odbyła się 17-18 czerwca 2013 w Łodzi. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych. Wzięło w niej udział 45 osób – studenci – stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych, przedstawiciele organizatorów i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Uniwersytetu Łódzkiego – partnera wydarzenia.

Głównym założeniem było stworzenie platformy twórczej wymiany myśli, a także możliwości debiutu naukowego. Młodzi ludzie mogli uczestniczyć w spotkaniu czynnie lub biernie. Czynni uczestnicy wystąpili z prezentacjami na temat przedmiotu swoich badań naukowych, ich wyników, a także aktywności pozauczelnianych.

Wygłoszono 19 referatów, m. in. z dziedziny: chemii, energetyki, prawa, finansów, literatury i marketingu. Wśród referujących przeprowadzony został konkurs na najlepszą prezentację, w wyniku którego 3 osoby otrzymały nagrody rzeczowe. Poza prezentacjami stypendystów, podczas konferencji wygłoszone zostały referaty przedstawicieli środowiska naukowego łódzkich uczelni. Odbyły się także warsztaty, mające na celu wzbogacenie umiejętności autorów w przygotowaniu prac naukowych oraz prezentacji wyników badań.

Referaty prezentowane podczas konferencji, opublikowane zostały jesienią 2013 roku, w specjalnym wydawnictwie pokonferencyjnym.

Konferencja oraz wydanie publikacji pokonferencyjnej finansowane były z grantu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Prace opublikowane w wydawnictwie sprawdzone zostały w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl