Stypendia na II rok, III i IV rok studiów – złóż wniosek!

Drodzy stypendyści!
Pamiętajcie, że trwa przyjmowanie wniosków o stypendia na starsze lata studiów. Możecie otrzymać stypendium na drugi, trzeci lub czwarty rok studiów.

STYPENDIA PRYMUS NA II ROK STUDIÓW

Na studentów – stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych (studentów objętych programem podczas I roku studiów), którzy osiągną po I roku studiów najlepsze wyniki w nauce, czekają stypendia na II rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy w trakcie roku akademickiego 2017/2018.

Aplikacja on-line do składania wniosków o stypendia aktywna będzie od 15 czerwca do 31 lipca 2017 r. do godz.16.00. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można znaleźć na podstronie Stypendia na II rok.

Fundatorami stypendiów w Konkursie są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski.

STYPENDIA NA III I IV ROK STUDIÓW

Trwają konkursy o stypendia korporacyjne na III i IV rok studiów dla stypendystów pomostowych:

W roku akademickim 2017/2018, na studentów III i IV roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich albo I roku studiów II stopnia – stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych (studentów objętych Programem podczas I roku studiów), którzy osiągną najlepsze wyniki w nauce, czekają stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje można znaleźć w na podstronie Stypendia na III i IV rok.

Fundatorami stypendiów są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja mBanku oraz Fundacja BGŻ BNP Paribas.

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.