Terminarz

Terminarz Konkursu o stypendia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na rok akademicki 2018/2019:

26 lipca 2018 r. – ogłoszenie Konkursu

30 lipca 2018 r. – uruchomienie aplikacji on-line

3 września 2018 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line

6 września 2018 r. – ostateczny termin nadsyłania złożonych wniosków (decyduje data stempla pocztowego)

do 22 października 2018 r. – ogłoszenie wyników Konkursu