Terminarz

Terminarz Konkursu o stypendia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na rok akademicki 2017/2018:

5 czerwca 2017 r. – ogłoszenie Konkursu

15 czerwca 2017 r.otwarcie aplikacji on-line

31 lipca 2017 r. godz. 16.00zamknięcie aplikacji on-line

7 sierpnia 2017 r. – ostateczny termin nadsyłania złożonych wniosków (decyduje data stempla pocztowego)

do 15 października – ogłoszenie wyników Konkursu