Dokumenty

Dokumenty potrzebne przy aplikowaniu:

  • wydrukowany wniosek aplikacyjny, złożony on-line;
  • wyciąg (lub jego kserokopia) z postępu w studiach, zawierający oceny z wszystkich egzaminów i zaliczeń oraz adnotację o zaliczeniu roku studiów poprzedzającego przyznanie stypendium. Kserokopia musi być poświadczona w dziekanacie za zgodność z oryginałem.

Szczegółowe informacje na temat udziału w Konkursie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności znajdziesz w Regulaminie.