Aplikowanie

Aplikowanie o stypendium im. Profesora Bronisława Geremka składa się z następujących kroków:

  1. Zapoznaj się z zasadami udziału w Konkursie o stypendium im. Profesora Bronisława Geremka;
  2. Zobacz jakie warunki musisz spełnić aby móc uczestniczyć w Konkursie.
    Zapoznaj się z regulaminem i wykazem niezbędnych dokumentów;
  3. Jeśli spełniasz warunki, złóż wniosek on-line.
    Termin składania wniosków w procedurze on-line to 01.08.2017 – 10.09.2017 r. (godz.16.00).
  4. Wydrukuj złożony on-line wniosek i wraz z niezbędnymi załącznikami prześlij do 13.09.2017 r. (liczy się data stempla pocztowego) do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – realizatora Programu.

Po zakończeniu procedury konkursowej lista studentów, którzy otrzymają stypendium im. Profesora Bronisława Geremka zostanie ogłoszona w części „Wyniki rekrutacji”.