Terminarz

Terminarz Konkursu o stypendia Fundacji BGŻ BNP Paribas na rok akademicki 2017/2018:

5 lipca 2017 r. – ogłoszenie Konkursu

5 lipca 2017 r. – otwarcie aplikacji on-line

16 sierpnia 2017 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line

21 sierpnia 2017 r. – ostateczny termin nadsyłania złożonych wniosków (decyduje data stempla pocztowego)

do 23 października – ogłoszenie wyników Konkursu