Aplikowanie

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2016/2017). Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w czerwcu 2017 r.

Aplikowanie o stypendium korporacyjne Fundacji BGŻ BNP Paribas składa się z następujących kroków:

  1. Zapoznaj się z zasadami udziału w Konkursie o stypendium  korporacyjne Fundacji BGŻ BNP Paribas;
  2. Zobacz jakie warunki musisz spełnić aby móc uczestniczyć w Konkursie.
    Zapoznaj się z regulaminem i wykazem niezbędnych dokumentów;
  3. Jeśli spełniasz warunki, złóż wniosek on-line.
  4. Wydrukuj złożony on-line wniosek i wraz z niezbędnymi załącznikami prześlij do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – realizatora Programu.

Po zakończeniu procedury konkursowej lista studentów, którzy otrzymają stypendium korporacyjne Fundacji BGŻ BNP Paribas zostanie ogłoszona w części „Wyniki rekrutacji”.