Profil kandydata

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2017/2018). Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w lipcu 2018 r.


Stypendia Narodowego Banku Polskiego EKONOMIA+ adresowane są do stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych (objętych programem podczas I roku studiów) studiujących na wybranych kierunkach, którzy w toku studiów uzyskali średnią nie niższą niż 4,0 (liczonej z egzaminów i zaliczeń ze wszystkich lat studiów poprzedzających ubieganie się o stypendium). Stypendium otrzymują studenci o najwyższej średniej spełniający wszystkie warunki formalne.

Aby ubiegać się o stypendium EKONOMIA+, powinieneś spełniać łącznie poniższe kryteria:

 1. być stypendystą Programu Stypendiów Pomostowych;
 2. być stypendystą Narodowego Banku Polskiego;
 3. być studentem studiów stacjonarnych w polskiej uczelni publicznej;
 4. w roku ogłoszenia Konkursu rozpocząć III lub IV rok jednolitych studiów magisterskich albo III rok studiów I stopnia bądź I rok studiów II stopnia;
 5. studiować po raz pierwszy na danym roku studiów;
 6. uzyskać średnią nie niższą niż 4,0;
 7. realizować studia z zakresu:
  – ekonomii,
  – finansów.