Terminarz

Terminarz XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych (2017/2018):

11 kwietnia 2017 r. – ogłoszenie Programu

3 lipca 2017 r. – uruchomienie aplikacji on-line

18 sierpnia 2017 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line

25 sierpnia 2017 r. – ostateczny termin przesyłania wydrukowanych z systemu wniosków wraz z załącznikami, pod adres wskazany na ostatniej stronie wydrukowanego formularza wniosku

od 25 sierpnia do końca września – weryfikacja wniosków i ewentualne uzupełnianie dokumentów przez kandydatów

9 października 2017 r. – ogłoszenie listy stypendystów na stronie Programu


Ważne! Oficjalna informacja o przyznanym stypendium zostanie wysłana drogą mailową do każdego stypendysty, którego nazwisko znalazło się na liście.

W mailu podany będzie opis formalności, których należy dopełnić, a także termin odsyłania dokumentów wraz z zaświadczeniem z dziekanatu potwierdzającym rozpoczęcie studiów.

Prosimy, nie przesyłajcie do Fundacji osobno zaświadczeń z dziekanatu o rozpoczęciu studiów. Wszystkie skompletowane dokumenty należy odesłać razem – po otrzymaniu maila z ww. informacją.


do 20 października 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego) – termin odsyłania dokumentów udostępnionych stypendystom przez FEP

do 28 lutego 2018 r. – Fundacja udostępnia deklaracje PIT-8C za rok 2017 poprzez udostępnienie podpisanego elektronicznie pliku PDF na osobistych kontach studentów

do 12 marca 2018 r. – termin przesyłania do Fundacji potwierdzeń zaliczenia I semestru studiów

do 10 października 2018 r. – termin przesyłania dokumentów potwierdzających zaliczenie I roku studiów – dotyczy wyłącznie osób, które podpisały zobowiązania po I semestrze studiów


Stypendium pomostowe wypłacane jest w 10 ratach, od października do lipca.