Terminarz

Terminarz nowej edycji programu (2018/2019) zostanie zamieszczony po jego ogłoszeniu w czerwcu 2018 r.
Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji 2017/18.


Terminarz Programu Stypendiów Językowych na rok akademicki 2017/2018:

28 czerwca 2017 – uruchomienie aplikacji do składania wniosków on-line

4 sierpnia 2017 godz. 16:00 – zamknięcie aplikacji do składania wniosków

do 11 sierpnia 2017 – termin nadsyłania wydrukowanych wniosków wraz z załącznikami (tzn. listem motywacyjnym oraz zaświadczeniem z uczelni o wysokości średniej). Dokumenty należy przesyłać do siedziby Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Decyduje data stempla pocztowego.

druga połowa października 2017 – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji