Aplikowanie

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2017/2018). Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w czerwcu 2018 r.

Aplikowanie o stypendium językowe składa się z następujących kroków:

  1. Zapoznaj się z zasadami udziału w Programie Stypendiów Językowych (regulamin i wykaz niezbędnych dokumentów)
  2. Jeśli je spełniasz, złóż wniosek on-line zgodnie z terminarzem Programu;
  3. Wydrukuj wniosek (który wcześniej złożyłeś on-line) i wraz z niezbędnymi załącznikami prześlij do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – realizatora Programu.

Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej lista studentów, którzy otrzymają stypendium językowe zostanie ogłoszona w części Wyniki rekrutacji.

Jeśli kandydatów do stypendium w ramach Programu Stypendiów Językowych będzie więcej niż stypendiów, otrzymają je osoby o najwyższych średnich.