Terminarz

Terminarz nowej edycji Konkursu (2018/2019) zostanie zamieszczony po jej ogłoszeniu w czerwcu 2018 r.
Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji 2017/18.


Terminarz konkursu o naukowe stypendia doktoranckie PAFW na rok akademicki 2017/2018:

1 września 2017 r. – uruchomienie aplikacji do składania wniosków on-line

5 października 2017 r. godz. 16:00 – zamknięcie aplikacji on-line do składania wniosków

do 10 października 2017 – termin przekazywania wydrukowanych wniosków wraz z załącznikami do siedziby Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Decyduje data stempla pocztowego.

Lista stypendystów jest ogłaszana nie później niż 40 dni od upływu terminu zgłaszania wniosków, o którym mowa powyżej.