Regulamin

Poniższy regulamin odnosi się do trwającej obecnie edycji na rok akademicki 2017/2018. Regulamin kolejnej edycji zostanie zamieszczony po jej ogłoszeniu na wiosnę 2018 r.


Regulamin konkursu o naukowe stypendia doktoranckie PAFW w roku akademickim 2017/2018:

oraz