Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z otrzymanego stypendium

Stypendyści pomostowi!

Docierają do nas pytania od Was o konieczność rozliczania się z urzędem skarbowym z otrzymanego stypendium. Oto krótkie wyjaśnienie:

Stypendyści I roku – otrzymaliście od nas PIT za 2016 rok (z uwidocznionymi 3 ratami stypendium, które dostaliście w semestrze zimowym 2016 r.). To, czy musicie czy nie musicie rozliczać się ze stypendium z urzędem skarbowym  i złożyć w nim PIT zależy od Waszej sytuacji, od tego czy uzyskiwaliście inne dochody, czy rozliczacie się z rodzicem i od kilku innych zmiennych. Dlatego polecamy kontakt z Waszym US.

Stypendyści II roku – otrzymaliście od nas PIT za 2016 rok z uwidocznionymi 7 ratami stypendium pomostowego wypłacanego na pierwszym roku studiów. O to, czy musicie się rozliczać z urzędem skarbowym z otrzymywanego stypendium pomostowego dowiedzcie się w swoim US – zależy to od Waszej sytuacji, od tego czy uzyskiwaliście inne dochody, czy rozliczacie się z rodzicem i od kilku innych zmiennych. Uwaga! Stypendium Prymus nie było uwzględnione na formularzu PIT, ponieważ na mocy decyzji ministra jest ono zwolnione z opodatkowania.

Stypendyści III i IV roku – stypendia korporacyjne, podobnie jak stypendium Prymus, na mocy decyzji ministra zwolnione są z opodatkowania, nie rozliczacie ich, dlatego też nie dostaliście formularza PIT.

Stypendyści językowi – otrzymaliście PIT za rok 2016 z uwidocznionym stypendium językowym otrzymanym
w 2016 r. To, czy musicie czy nie musicie rozliczać się z urzędem skarbowym ze stypendium i złożyć w nim PIT zależy od Waszej sytuacji, od tego czy uzyskiwaliście inne dochody, czy rozliczacie się z rodzicem i od kilku innych zmiennych. Dlatego polecamy kontakt z Waszym US.

Informacje można uzyskać również w Krajowej Informacji Skarbowej:

  • telefony stacjonarne 0801 055 055
  • telefony komórkowe + 48 22 330 03 30

oraz na www.kis.gov.pl.