Organizacje lokalne w Programie Stypendiów Pomostowych

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy listę ORGANIZACJI LOKALNYCH uczestniczących w Programie Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2017/2018.

Lokalne organizacje pozarządowe, uczestniczące w Programie Stypendiów Pomostowych, rekomendują kandydatów do stypendiów na I rok studiów.

LISTA ORGANIZACJI ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ.