Liczby i fakty

BIEŻĄCA EDYCJA

W ramach piętnastej edycji Programu Stypendiów Pomostowych (2016/2017) przyznaliśmy 1128 stypendiów i staży, w tym:

 • 700 stypendiów na I rok studiów:
  – Segment I:  324 stypendia, w tym:
     Segment IA: 72 stypendia
     Segment IB: 59 stypendiów
     Segment IC: 193 stypendia
  – Segment II: 376 stypendiów
 • 270 stypendiów na II rok studiów (konkurs PRYMUS)
 • 98 stypendiów na III i IV rok studiów, na wybranych kierunkach (stypendia korporacyjne)
 • 9 stypendiów w ramach programu Studiuj za Granicą
 • 12 stypendiów doktoranckich (dla absolwentów Programu Stypendiów Pomostowych, realizujących studia III°)
 • 33 stypendia językowe
 • 6 staży zagranicznych w USA
PIĘTNAŚCIE EDYCJI W LICZBACH

W ramach Programu przyznano dotąd ponad 20.600 różnego rodzaju stypendiów, w tym prawie 15.000 na I rok studiów.
Partnerzy przeznaczyli na ten cel blisko 100 milionów zł.

Do pobrania:

Do pobrania: STYPENDIA POMOSTOWE – rozszerzone statystyki 2002 – 2016

SKUTECZNOŚĆ

Początek studiów to wielkie zmiany, pierwsze kroki do samodzielności i niezależności. Stypendia pomostowe ułatwiają podjęcie studiów, pomagają realizować plany i ambicje, otwierają perspektywy. Mają charakter stabilizacyjny i łagodzą trudności finansowe związane z nauką w dużym mieście, koniecznością przeprowadzki i utrzymania się. Pozwalają skoncentrować się na nauce i aktywności naukowej, umożliwiają studiowanie w trybie dziennym. Stypendia pomostowe są skutecznym działaniem na rzecz awansu edukacyjnego młodzieży – potwierdzają to badania ankietowe prowadzone przez FEP wśród stypendystów, które pokazują, że program trafia do ambitnych, młodych ludzi będących w trudnej sytuacji materialnej.

Przeprowadzone wśród stypendystów pomostowych badań  wykazują, że prawie 94% absolwentów Programu uważa, że stypendium wpłynęło w bardzo i dość dużym stopniu na poprawę ich sytuacji materialnej w czasie studiów. Z badań stypendystów I i II roku  wynika, że dla 82% stypendystów na I roku (86% na II), stypendium pomostowe zdecydowanie poprawiło sytuację materialną. 90% kończy studia z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce, 70% kończy studia w terminie, zaledwie 4% absolwentów przerwało studia.