Listy laureatów Konkursów Korporacyjnych PAFW i Fundacji BRE Banku

Zostały opublikowane listy laureatów Konkursów Korporacyjnych PAFW i Fundacji BRE Banku w roku akademickim 2013/2014. Osoby, których nazwiska znalazły się na liście warunkowej, proszone są o uzupełnienie dokumentów w terminie do 14 października 2013 r. Uzupełnione dokumenty zostaną ponownie zweryfikowane. Listy laureatów pozostałych Konkursów Korporacyjnych zostaną ogłoszone po posiedzeniu Komisji Stypendialnych.